Jak i kiedy przeprowadza się analizę finansową przedsiębiorstwa?

Poprzez analizę finansową firma może zbadać swoją kondycję finansową, co wspomaga procesy zarządzania i pomaga w podejmowaniu trafnych przedsięwzięć. W jaki sposób analizuje się sytuację finansową firmy?

Rodzaje analizy finansowej

Pojęcie analizy finansowej firmy obejmuje kilka metodologii prowadzenia badań. Obejmują one różne źródła informacji i korzystają z nieco innych narzędzi, co pozwala na uzyskanie wyników ogólnych lub odnoszących się do bardziej precyzyjnych wskaźników finansowych.

Najczęściej wyróżnia się trzy rodzaje analizy finansowej:
– analiza wstępna, inaczej ex ante
– analiza bieżąca
– analiza następcza, czyli ex post

Analiza wstępna

To rodzaj analizy, która prowadzona jest przed podejmowaniem kluczowych decyzji biznesowych. Wstępna analiza finansowa, nazywana także jako ex ante, pomaga w uzyskaniu informacji pomocnych w ważnych, przełomowych momentach dla prowadzonej działalności.

W ramach analizy wstępnej wykonuje się głównie:
– analizy pionowe i poziome – struktury i dynamiki
– ocenę źródeł finansowania firmy
– kontrolę struktury kapitałowo-majątkowej, w tym kapitału własnego, stałego, aktywów obrotowych

Analiza bieżąca

Bieżąca analiza finansowa powinna być prowadzona w firmie stale. Jest ona rodzajem kontroli finansowej, która pozwala na szybkie wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w obszarze finansów przedsiębiorstwa. Na jej podstawie można podejmować szybkie decyzje mające na celu poprawę płynności, rentowności.

Analiza następcza

Analiza ex post, czyli następcza analiza finansowa ma na celu ocenę efektów podejmowanych decyzji w przyszłości, dlatego odnosi się do dłuższej perspektywy czasowej.

Jak wykonać analizę finansową firmy?

Aktualnie przedsiębiorstwa mogą prowadzić analizy finansowe we własnym zakresie lub mogą korzystać z pomocy zewnętrznych ekspertów – analityków finansowych.

Samodzielna analiza finansowa wspomagana jest przez systemy informatyczne, w tym przez systemy wykorzystujące procesy Business Intelligence (BI). Zlecenie analizy specjaliście pozwala jednak na uzyskanie bardziej złożonych, przekrojowych informacji opatrzonych rozległym raportem.

Artykuł powstał we współpracy z https://eanaliza.pl // eanaliza.pl

2 thoughts on “Jak i kiedy przeprowadza się analizę finansową przedsiębiorstwa?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *