Parafka czy podpis – co i kiedy stosować?

Parafki i podpisy są obecnie używane powszechnie w przypadku różnych dokumentów wymagających odręcznego sygnowania. Czym dokładnie się one różnią? Jaki rodzaj podpisu stosować?

Czym jest parafka, a czym podpis?

Różnica pomiędzy parafką a podpisem jest widoczna na pierwszy rzut oka. Co to jest parafka, a czym jest podpis?

Parafką nazywa się znak graficzny reprezentujący skrócone imię i nazwisko albo samo nazwisko. Nie zawiera ona najczęściej pełnego imienia i nazwiska i może być również nieczytelna dla osoby postronnej, co utrudnia określenie, kto ją złożył. Jeśli chodzi o kwestię jak parawka a polskie prawo, nie wskazuje ono na istnienie tego typu podpisu.

Z kolei podpisem nazywa się odręcznie zapisane imię i nazwisko. W porównaniu do parafki jest on zatem bardziej czytelny i pozwala dzięki temu na łatwiejsze zidentyfikowanie osoby podpisującej dokument.

Kiedy stosuje się parafkę, a kiedy podpis?

Jeśli chodzi o sprawę jak parafka a podpis, tego rodzaju odręczne znaki mają inne zastosowanie. Kiedy zatem można z nich korzystać?

Parafka najczęściej używana jest w przypadku mniej znaczących umów cywilnoprawnych, na przykład przy podpisywaniu potwierdzenia odbioru poczty, dokumentów, na fakturach, listach. Wykorzystywana jest ona również w celu parafowania stron umów, czyli na każdej ze stron umieszcza się wtedy krótką parafkę. Ma to na celu zapobieganie podmienieniu stron umów, co zwiększa ich bezpieczeństwo. Wobec tego wykorzystuje się ją przede wszystkim wtedy, gdy konieczne jest zaakceptowanie dokumentów.

Podpisy natomiast stosuje się głównie w przypadku dokumentów większej wagi, na przykład w aktach notarialnych czy dokumentach administracyjnych. Zatem pełen podpis stosowany jest głównie wtedy, gdy chodzi o dokumenty wyrażające oświadczenie woli. Gdy konieczne jest zastosowanie pełnego podpisu, osoba, która nas o to prosi, wskazuje, że należy go złożyć w takiej formie.

Warto jednak wskazać, że zarówno parafka, jak i podpis są unikatowe, dlatego też pozwalają one wtedy na przeprowadzenie identyfikacji osoby sygnującej.